لیست تعرفه های اینترنت پرسرعت صبانت

 


16Mb


یکساله


16Mb

840GB

420GB

5,044,000

تمدیدی و جدید


2000GB

1000GB

5,554,000

جدید


16Mb


شش ماهه

16Mb

440GB

220GB

3,017,000

تمدیدی و جدید8Mb


یکساله

8Mb

840GB

420GB

4,044,000

تمدیدی و جدید


1400GB

700GB

3,204,000

جدید


8Mb


شش ماهه

8Mb

440GB

220GB

2,017,000

تمدیدی و جدید


600GB

300GB

1,407,000

جدیدترافیک داخلی

ترافیک بین الملل

مبلغ (ریال)

ویژه مشترکین

سرویس های جشنواره بهاری

ترافیک داخلی

ترافیک بین الملل

مبلغ (ریال)

ویژه مشترکین

  • 9% مالیات به مبلغ نهایی افزوده می شود
  • جهت تمدید اشتراک فعلی می توانید از طریق پنل کاربری اقدام کنید
  • درصورت نیاز به خرید یا تمدید سرویس، همجنین برای اطلاع از سایر سرویس ها با بخش فروش اینترنت تماس حاصل فرمایید

شماره تماس: 36566215-041

شرکت الکا اولین نمایندگی رسمی شرکت نداگسترصبا (صبانت) در استان آذربایجانشرقی